Baptista Könyvesbolt Baptista Könyvesbolt

Könyvismertető!

 

Szerző
Cím
Családi élet:
 
Walter Nitsche
A szeretetet tanulni kell
A szeretet sokkal több, mint érzelem. Az igazi szeretetet meg lehet és meg kell tanulni! A könyvből az olvasó mindent megtud, ami ehhez szükséges: Képes vagyok-e szeretni? Hogyan tanul az ember a gyakorlatban „szeretni”? Hogyan kell ápolnunk a szeretetet, hogy növekedjen, és ne hűljön ki? Akár egy házasságra való felkészüléshez, akár egy baráti kapcsolat kiépítéséhez vagy javításához: a könyv lapjain az olvasó szemléletes „csomagolásban” kap gyakorlati segítséget. A könyv megszólítja mind az egyedülállókat, mind az együtt járókat; házasembereket és özvegyeket, de olyanokat is, akik már maguk mögött hagytak egy tönkrement kapcsolatot. Az A szeretetet tanulni kell ugyanis olyan mélyreható elvre utal, amely az élet minden emberi kapcsolatát áthatja, mert „szeretni annyit jelent, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit”.
Gary Chapman
Egymásra hangolva
Ez a könyv Amerika- és Európa-szerte nagy sikert aratott. Feltétlenül nyereség számunkra, hogy magyarul is olvashatóvá vált. Szerzője – Gary Chapman – a kommunikáció-pszichológia eredményeire alapozva újabb fontos felfedezést tesz: a szeretetközlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre neveltetése közben, közvetlen környezete és személyes hajlamai hatására ráhangolódott. Ezért gyakran megtörténik, hogy a szeretett személy a szerelmi lángolás alábbhagyása után nem érzi, nem fogja fel, hogy társa szereti őt. Sok házastársi kapcsolat szenved kárt emiatt. Pedig a megoldás egyszerű: fel kell ismernünk és meg kell tanulnunk társunk „szeretet-nyelvét”. 
A könyvben olvasható esetleírások – de bármelyikünk személyes tapasztalatai is – könnyen meggyőznek arról, hogy a házasságokban oly gyakori kommunikációs zavarok megoldásának a „kulcsa” került birtokunkba ezzel a könyvvel. 
Dr. Pálhegyi Ferenc
Gary Chapman & Ross Campbell
Gyermekre hangolva
A gyermeklélektanban nagy tekintélynek örvendő szerzőpáros arra hívja fel a figyelmet, hogy a nevelésben minden a szülő és a gyermek közötti szeretetkapcsolaton múlik. Ahhoz, hogy gyermekünk az élet bármely területén meg tudja állni a helyét, elengedhetetlenül fontos, hogy betöltsük érzelmi szükségleteit. 
Minden gyermek – és felnőtt – alapvetően öt kommunikációs csatorna egyikén fejezi ki és fogadja be a szeretetet. Hiába halmozzuk el például gyermekünket ajándékokkal, ha ő arra vágyik, hogy leüljünk vele játszani. Csak akkor fogja igazán érezni a szeretetünket, ha felismerjük és beszéljük a számára legérthetőbb szeretet-nyelvet. 
A könyv üzenetének alkalmazásában szemléletes esetleírások és gyakorlati útmutatások segítik az olvasót. 
A nagy sikert aratott Egymásra hangolva, Családi összhangzattan, illetve Életre szóló ajándék és Nehéz évek íróinak közös műve.
Gary Chapman
Egymásra hangolva – Férfikiadás
Chapman bestsellere, az Egymásra hangolva ezúttal kifejezetten férfiaknak szánt kiadásban jelenik meg. A fejezetek végén kreatív ötlettár nyújt segítséget férjeknek a szeretetnyelvek gyakorlati alkalmazásában, A könyvben található önfelmérő tesztek segítségével pedig mindenki könnyen felismerheti saját, illetve társa szeretnyelvét.
Gary Chapman
Változzunk együtt!
Gary Chapman új könyvében a változás közös útját vázolja fel. Annak módját, miképpen lehet a házastársat konfliktus, manipuláció, indulatok és kritika megfogalmazása nélkül rávenni arra, hogy szokásain, viselkedésén változtasson. A másik szeretetnyelvének – úgymint elismerő szavak, ajándékozás, szívességek, minőségi idő és testi érintés – ismerete, a kérések megfogalmazásának érzékeny időzítése, a szükségletek világos közvetítése mind lehetőséget teremthet arra, hogy a pár együtt-fejlődése a kölcsönös odafordulás és tisztelet jegyében történjen.
„Minden férj tökéletes nőről álmodik, aki idomulni tud valamennyi elvárásához; minden feleség tökéletes férfira vágyik, aki kérés nélkül is kiviszi a szemetet.”
Gary Chapman
Nyerő páros
Gary Chapman, a nemzetközileg ismert és elismert pszichológus új könyvében a párkapcsolati problémák kölcsönös megelégedést szolgáló megoldásaira tesz javaslatot. A konfliktusokra olyan lehetőségekként tekint, melyek alkalmat adnak a társ iránti szeretet, tisztelet és nagyrabecsülés kinyilvánítására.
Az élő kapcsolat nem más, mint konfliktusok keletkezésének és megoldásának folyamata.
A nemzetközileg ismert és elismert pszichológusszerző a párkapcsolati problémákra olyan lehetőségekként tekint, melyek alkalmat adnak a társ iránti szeretet, tisztelet és nagyrabecsülés kinyilvánítására. Saját párterápiás eseteinek ismertetésével a közös kötelék megerősítéséhez vezető megoldásokra irányítja a figyelmet. A fejezeteket záró önismereti gyakorlatok segítségével ki-ki könnyen azonosíthatja saját konfliktusmegoldó stratégiáját.
„A nyertes–vesztes helyzetnek a nyerő fél sem tud igazán örülni, mert senki sem szeret egy vesztessel élni!
Gary Chapman és Ross Campbell:

  

Gyermekre hangolva 
A gyerekek öt szeretet-nyelve

A gyermeklélektanban nagy tekintélynek örvendő szerzőpáros arra hívja fel a figyelmet, hogy a nevelésben minden a szülő és a gyermek közötti szeretetkapcsolaton múlik. Ahhoz, hogy gyermekünk az élet bármely területén meg tudja állni a helyét, elengedhetetlenül fontos, hogy betöltsük érzelmi szükségleteit. 
Minden gyermek – és felnőtt – alapvetően öt kommunikációs csatorna egyikén fejezi ki és fogadja be a szeretetet. Hiába halmozzuk el például gyermekünket ajándékokkal, ha ő arra vágyik, hogy leüljünk vele játszani. Csak akkor fogja igazán érezni a szeretetünket, ha felismerjük és beszéljük a számára legérthetőbb szeretet-nyelvet. 
A könyv üzenetének alkalmazásában szemléletes esetleírások és gyakorlati útmutatások segítik az olvasót. 
A nagy sikert aratott Egymásra hangolva, Családi összhangzattan, illetve Életre szóló ajándék és Nehéz évek íróinak közös műve.

Stormie Omartian
Az imádkozó feleség hatalma
Az aggodalom nem változtat a házasságodon… 
Az imádság képes minden átformálni… 

A mai élet kihívásai és terhei a sikeres házasságot elérhetetlen álommá teszik. Isten azonban örömét leli a lehetetlennek látszó dolgok valóraváltásában. Ehhez nem szükséges más, csak kérnünk kell Őt. Stormie Omartian könyve bemutatja, Isten miképpen újította meg, építette fel házasságát, miután elkezdett imádkozni férje életének döntő fontosságú területeiért… 
· Életútja 
· Gyengédsége, szexualitása 
· Apai, vezetői és döntéshozó szerepe 
· Munkája, pénzügyei 
· Egészsége, érzelmi védettsége 
· Hite és jövője 

Minden feleség, akinek a férjével való kapcsolat életbevágóan fontos, bepillantást nyerhet ezen az üdítő könyvön keresztül az imának a házasságra gyakorolt hatalmába. Valóságos élethelyzeteken keresztül Stormie egy-egy mintaimádsághoz, majd a házasságért folytatott harcviselés eszközeihez – olyan bibliaversekhez vezet el, amelyek a házasság helyreállításához, megújításához és kiteljesítéséhez adnak csodálatos ösztönöző és bátorító ígéreteket az imádkozó eleségnek. 

Stormie Omartian sikeres író. „Az imádkozó szülő hatalma” című bestseller könyv szerzője. Más sikeres könyvei a „Just Enough Light for the Step I’m On” (Elég fény a következő lépéshez), és „Greater Health on God’s Way” (Isten útján a teljesebb egészség felé). Stormie és férje, Michael 27 éve házasok, három felnőtt gyermekük van.
Stormie Omartian
Az imádkozó szülő hatalma
„Nincs tökéletes szülő. Senki sem tökéletes. Imádkozó szülővé pedig mindannyian válhatunk!” 
Akár hároméves a gyermeked, akár harminchárom, sohasem túl késő felfedezni a közbenjáró szolgálat örömét, amelyet annak nyomán tapasztalhatsz meg, hogy Isten tervének szerves részévé válsz gyermeked életében. Stormie Omartian a díjnyertes énekesnő és dalíró 30 rövid, könnyen olvasható fejezetben mutatja be, hogyan imádkozhatjuk keresztül gyermekeink életét minden életkorban és minden kihívásban.
Robert Hemfelt – Frank Minirth – Paul Meier
A szeretet választható
Az amerikai pszichológus illetve pszichiáter szerzők a sajt klinikájukon megfordult több ezer pácienssel folytatott terápiás tapasztalataik felhasználásával mutatják be azokat a kóros kapcsolati mintákat, melyeket összefoglalóan kodependenciánakneveznek. A társfüggőség okai között említik és elemzik a kielégítetlen érzelmi szükségleteket, az elveszett gyermekkor jelenségét és a diszfunkcionális családok helyrehozására irányuló belső kényszert. Számba veszik azokat a tényezőket, melyek a társfüggő párokat nem engedik kiszakadni a szenvedés körforgásából: a függés hólabda-hatását, a tagadást és a dühöt. S az olvasó ahhoz is segítséget kap, hogy saját kapcsolataira rátekintve átgondolja a rosszul működő minták hatásait, s a problémákat fenntartó tényezőket megfékezhesse.
Jeanette Lockerbie
Édesanyák 52 égető kérdése
Tétlenül nézni? – Hogyan állunk a tekintéllyel? – Túl fiatal ahhoz, hogy döntsön? – Hogyan állunk a tiltással?...
És hasonló félszáz kérdés bújik meg ebben a vékony, kis könyvben!
Minden válasz nagyon rövid, de praktikus és tapasztalatból született.
Sokszor elég csak egy mondat akár, hogy hiteles és őszinte választ tudjunk adni az örök kíváncsi gyermekeinknek. Ebben lehet ez a kis könyv nagy segítség!
Dr. J. Carl Laney
A válás mítosza
A válás és újraházasodás bibliai vizsgálata
Ebben a témában nem sok könyv jelent meg a keresztyén piacon, pedig sajnos egyre többször fordul elő most már keresztények között is a válás…
Ez a köny áttekinti e témával kapcsolatos összes bibliai szöveget, és igyekszik rámutatni arra, hogy ezek közül egyik sem mond ellent Jézus szavainak: „Amit az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza!”
Dr Dan B. Allender
Sebzett szívek
- Reménység a gyermekkori szexuális zaklatás felnőtt áldozatai számára- 
Azt gondolod, hogy nem ismersz senkit, akit szexuálisan zaklattak - különösen - , ha barátaid nagy része keresztyén. A statisztikák azonban mást mutatnak:a szexuális zaklatás nem ismer vallási vagy társadalmi határokat... E könyv egy nagymértékben személyes és sajátos vizsgálata ennek a rendkívül "lélekölő" zaklatási formának.
Egy felmérés azt mutatja, hogy a megkérdezett nők 38%-át zaklatták 18 éves kora előtt. Ennek mindenképpen hatása van ránk: vagy minket érint személyesen vagy az ismerőseink közül valakit, egy közeli barátot, házastársat, szomszédot.
Hogyan tudunk segíteni?
Rob Parsons
A hatvanperces apa
Senki sem mondta még a halálos ágyán: "Bárcsak több időt töltöttem volna a hivatalban!" Bár a munka rendkívül fontos területe az életünknek, egy napon át kell adnunk a helyünket valaki másnak.Gyermekeink életében azonban pótolhatatlanok vagyunk; apai szerepünket senki más nem töltheti be helyettünk." A szerző tömören és szellemesen, sok gyakorlati tanáccsal és emlékezetes példával illusztrálva olyan célkitűzéseket állít az apák elé, melyek megóvnak attól, hogy elszalasszuk életünk legnagyobb lehetőségét, s ezáltal kimaradjunk cseperedő gyermekeink életéből. Elfoglalt apáknak szóló könyv, melyet minden anya el akar olvasni. Ez a mindössze egy óra alatt elolvasható könyv megváltoztathatja gyermekünk életét Rob Parsons az angol "Care for the Family" társadalmi szervezet elnöke, számos könyv szerzője, nemzetközileg ismert előadó. Szakmája szerint jogász. Felesége Dianne, két gyermekük van.
Linda Dillow
A Társ… Feleségek könyve
Férjhezmenés előtt állsz, és szeretnél felkészülni? Harmónikus a családi életed, de talán még szebb is lehetne? Évek hosszú sora van mögötted és a házasságban csak kudarc ért? Problémáid megoldására nagyszerű gyakorlati tanácsokat találsz egy gyakorlott anya és feleség tollából. Linda Dillow Bibliaával a kezében keresi a válaszokat közös problámáinkra. Nagysikerű könyve immár 10. kiadásában jelent meg magyarul.
Linda Dillow & Lorraine Pintus
Intim kérdések – Válaszok a nők legszemélyesebb kérdéseire
Az Intim kérdések című könyvet elkötelezett keresztyén feleségek írták azoknak a feleségeknek, akik szeretnék Isten tervét megvalósulva látni életük minden területén, abba beleértve a szexet is. A szerzők arra vállalkoztak, hogy a házastársi szex kényes témájában őszinte és biblikus tanácsokkal szolgáljanak nekünk, nőknek. Tapintattal és bölcsességgel megírt könyvükben meglepő meglátást olvashatunk Isten szexszel kapcsolatos nézőpontjáról, és kreatív ötletek széles skáláját kapjuk, melyek segítségével gazdagíthatjuk férjünkkel való testi kapcsolatunkat. A könyv fejezetről fejezetre haladva veszi végig a témával kapcsolatban leggyakrabban elhangzó kérdéseket. Ismerteti a Szentírás tanítását, leleplezi a világ hazugságait. Megalapozott tanításán, szívet melengető bizonyságtételein, igei meglátásain és szakértői tanácsain keresztül megoldást ad kérdéseinkre és félelmeinkre, és valódi reményt nyújt abban, hogy minden asszony házastársi kapcsolata olyanná váljon, amilyennek Isten azt eltervezte. A szerzők könyve valódi segítség és hiánypótló a témában. Ajánljuk kézikönyvként, egyéni elmélkedésre, segédanyagként mások lelkigondozásához, valamint egyéni és csoportos bibliatanulmányozáshoz is.
Linda Dillow & Lorraine Pintus
Érdemes várni
Miért kellene várni? A könyvben megtalálod a választ! Isten minden nőnek már a születésekor egy olyan ajándékot adott megőrzésre, amit a házasságban megoszthat a férjével. Mindez időszerűtlen a XXI. Században? Mit tegyél, ha már eltékozoltad ezt az ajándékot? A könyv az újrakezdéshez is segítséget nyújt. Korunkban hatalmas zűrzavar uralkodik a szexualitás területén. Az élvezetek hajszolása közben a ma embere egyre kiégettebb, csalódottabb és a lelke mélyén arra a teljességet biztosító szexuális élményre vágyik,ami Isten eredeti tervében szerepel. Linda Dillow könyve segít ezt a tervet a mindennapokban megvalósítani.
Gini Andrews
Páratlan helyzet – Isten és az egyedülálló nő
A "Páratlan helyzet" üdítő gyakorlatiassággal és közvetlen hangnemben közelíti meg azokat a kérdéseket, melyekkel minden egyedülálló nőnek szembe kell néznie ma, és azokat melyek kizárólag a keresztyénekre jellemzőek. Az élet szinte minden területe szóba kerül: hivatás, pénz, öltözködés, magányosság, szex, felkészülés a házasságra - hogy csak néhányat említsünk. 
A szerző rávilágít arra, hogy a páratlan helyzet miként válik páratlan helyzetté”, nagy lehetőséggé mindazok számára, akik merik életük irányítását a Mindenség Urára bízni, aki szerető Mennyei Atyjuk is egyben. Annak ellenére, hogy a könyv a '70-es években íródott, s ez utalásokból gyakran felfedezhető, mondanivalója időszerűségéből semmit sem veszített. Sőt bizonyos kérdések (kábítószer, nyílt szabadosság a szexuális élet terén) nálunk most, az utóbbi néhány évben lettek igazán égető problémává. 
Éljünk akár egyedül, akár házasságban, mindannyiunk küldetése, hogy szavaink mellett hiteles keresztyén életünkkel is állást foglaljunk és segítséget nyújtsunk sodródó kortársainknak. Gini Andrews korábban hivatásos zongoraművész volt, majd a svájci L'Abri Közösség fíataljainak lelkigondozója lett. A könyvben foglaltak mögött saját tapasztalatai állnak, hisz maga is hosszú évekig volt egyedül házassága előtt, s most ismét így él férje halála óta.
Gene A. Getz
A férfi – A Biblia tükrében
Bátorság kell ahhoz, hogy valaki szembenézzen önmagával! 
Pál apostol Timóteushoz és Tituszhoz írt levelében tükröt tart az olvasó elé. E könyv szerzője a Pál által felsorolt 20 tulajdonságot más újszövetségi igékkel összevetve vizsgálja, melyeknek jellemezniük kell(ene) minden keresztyén férfit. A fejezetek végén gyakorlati feladatok nyújtanak segítséget az éppen tárgyalt tulajdonság kifejlesztéséhez.
Preston Gillham
Amit csak a férfiak tudnak
Kiskorod óta ezt hallod: Légy férfi! De vajon mit jelent ez? A férfiak folyamatosan a jó és rossz közötti harcban élnek, így férfinak lenni annyit tesz, mint harcosként élni, és a legnagyobb célért, Isten méltóságáért küzdeni. Amikor hétköznapi emberek megtanulnak Krisztusban bízni, rendkívüli dolgok történnek. Preston Gillham gyakorlatias ötletekkel és bibliai egyszerűséggel mutatja be, hogyan követhetjük az Úr példáját, és meríthetünk erőt Istenből, hogy biztos kapcsolatokat építhessünk, és fölfedezhessük mindazt, amit csak Isten emberei tudhatnak.
Dr. James Dobson
Amit a feleségekről tudni kell(ene) – Férjek könyve
Josh McDowell & Dick Day
Miért várj? Érdemes várni a szexszel a házasságig?
Jelentés a tizenévesek válságáról...
Ez a könyv volt hosszú évekig az egyetlen a keresztény piacon erről a témáról. Vastag mint egy telefonkönyv, benne van minden, talán túl sok is...
Azóta jelent meg pár könyv, amely rövidebben tárgyalja ezt az égető kérdést, de a legrészletesebben Josh McDowell foglalkozik e témával. 
Mi az amivel le lehet beszélni a fiatalokat a szexről házasság előtt?
Van ilyen egyáltalán?
Ebből a könyvből megismerheti azt a
37 okot ami miatt nem várnak a fiatalok....
- és azt a 26 meggyőző érvet is, amelyek amellett szólnak, hogy miért érdemes várni!
Elisabeth Elliot
Társkereső
Lehetséges-e a mi korunkban is megcselekedni Isten akaratát?
Isten akaratát minden korban lehetséges megcselekedni. 
Ellenállhatunk-e a divatoknak, amelyek naponta kényszerítő erővel törnek ránk? Isten a mi menedékünk és erőnk.
Ez a könyv nem kínál receptet arra, hogy miképp találjuk meg életünk társát. Különböző történeteket mond el arról, hogy különböző emberek életében hogyan munkálkodott Isten és miképpen vezette őket a társkeresés kérdésében. Szabályokat nem állíthatunk fel, de érdemes odafigyelni arra, hogy bizonyos problémák, módszerek és elvek gyakran ismétlődnek. Például nem egy esetben egy harmadik fél segítségével talált egymásra két ember amennyiben elég alázatosnak bizonyultak, és hallgattak rá. 
A könyvben szereplő igaz történetek egyben "tanmesék" is, amelyekből megtudjuk, milyen csapdákat kell elkerülnünk, a bennük szereplő elveket pedig körülményeinkhez igazíthatjuk.
Elisabeth Elliot
Fegyelem – A hívő élet ábécéje
A fegyelem a válasz Isten hívására, Isten uralmának elismerése. A könyv bölcs és a mindennapi életben jól hasznosítható eligazítást tartalmaz arra nézve, hogyan bánhatunk fegyelmezetten testünkkel, időnkkel, gondolatvilágunkkal, anyagi javainkkal, munkánkkal és érzéseinkkel. Nem komor, örömtelen az ilyen élet? Ellenkezőleg: boldogságunkat egyedül az engedelmességben találjuk, s a szabályok betartása tesz szabaddá.
Joshua Harris
Társtaláló
Joshua Harris, a Búcsú a randevúktól sikerkönyv szerzője egyedülállók ezreit indította, arra, hogy vizsgálják felül felszínes randevúikat. Öt évvel azután, hogy maga is felhagyott a komolytalan randevúzgatással, találkozott Shannonnal, udvarolt a lánynak, majd feleségül vette. Joshua a New attitude Ministries igazgatója. Mi történik a hogy vagy? és a boldogító igen között? Hogyan találunk olyan társat egy életre, aki nem csak saját magát látja, hanem Isten áll élete középpontjában? a könyv őszintén, a szerelmet is vállalva, újszerűen és bibliai alapon foglalkozik a kapcsolatokkal. Céltudatos randevúzásról ír, barátságról és lehetőségről. Szerelemről, amelyre a bölcsesség ügyel. Csatlakozzunk ahhoz a fiúhoz, aki búcsút vett a randevútól... és fogadjuk örömmel az udvarlást.
 
 
Hitéleti/Tankönyvek:
 
A. W. Tozer
A Szent ismerete
A szerző írásai behatolnak a modern vallásos gondolkozás mélyébe, és a lényeges kérdések gyökerére tapintanak. Ez a könyve Toziernek az egyike áhítatra késztető munkáinak, amelyben leírja a hatalmas Isten jellemvonásait.
Gyökössy Endre
Credo (Hiszek!)
Az Apostoli Hitvallás minden egyes sorát megmagyarázva tesz tanúságot Istenről és az Őbenne való boldog életről.
Jos Colijn
Egyetemes egyháztörténet
Andorka Rudolf
Bevezetés a szociológiába (Második javított és bővített kiadás)
A jelen tankönyv több mint húszéves oktatási tapasztalat terméke, a rendszerváltás után végzett legfontosabb szociológiai vizsgálatok eredményeivel. A szociológia tudományának alapkérdéseit, a szociológia történetét és módszertanát tárgyaló első három fejezet után tizenhat további fejezetben egy-egy társadalmi jelenséggel foglalkozik. Röviden bemutatja a jelenségre vonatkozó elméleteket, a vizsgálatra használt módszertant, más országokban megfigyelhető tendenciákat. Részletesen tárgyalja a magyarországi helyzetet, s végül utal a jelenség társadalompolitikai eszközökkel való alakításának lehetőségeire. A szerző a makroszociológiától halad a mikroszociológia felé: a társadalmi szerkezet és az egyenlőtlenségek tárgyalásából indul ki, és az emberi viselkedés és a kultúra jelenségeivel fejezi be a szociológiai jelenségek bemutatását.
Alister E. McGrath
Bevezetés a keresztény teológiába
A keresztény teológusok nem kevés öngúnnyal „kánaáni nyelvnek” nevezik a maguk szakmai és a kívülállók számára nemigen érthető nyelvezetét. Aiister McGrath szinte lehetetlen feladatot old meg könyvében, olyan bevezetést ad a keresztény teológia kétezer éves hagyományába, mely a „kívülállók”, de legfőképpen a „kezdők” számára érthetővé és világossá teszi a legfőbb kérdéseket. A könyv három fő része gyakorlatilag külön-külön is ugyanazokat a témákat tárgyalja, eltérő megközelítésben. Az első rész a keresztény teológia történetét, fejlődését és változásait mutatja he a legjelentősebb teológiai iskolák, irányzatok és alkotók nézetein keresztül, a kezdetektől napjainkig. A második rész a keresztény teológia szerkezetét írja Ie (módszereit, forrásait, anyagát, stb.), a harmadik rész pedig a keresztény teológia kulcsfontosságú témáit (Isten, Szentháromság, Krisztus, bűn és megváltás, üdvösség, egyház és kapcsolat a többi vallással) tárgyalja.
Kozma Zsolt
Jézus Krisztus példázatai
Gerhard von Rad
Az Ószövetség teológiája II.
Gerhard von Rad Az Ószövetség teológiája című munkája két kötetben jelent meg, s ez bizonyos értelemben kettő megközelítést is jelent, mivel az első kötet inkább vallástörténeti és hagyománytörténeti megvilágításban elemzi Izráel vallási intézményeit, illetve az úgynevezett történeti és költői könyveket, míg a második kötet a prófétaisággal és az egyes prófétai könyvek elemzésével foglakozik.
Szebeni Olivér
Anabaptisták
Ma Magyarországon - a szerzőn kivül - senki sem ismeri jobban az anabaptisták történelmét.
A magyar teológiai és történettudományi irodalomban leginkább anabaptisták és újrakeresztelők névvel nevezik a reformáció idejében keletkezett, széles körű szabadegyházimozgalmat...
Szebeni Olivér
Bibliai kortörténet
E könyv elmélyült kutatás és teológiai hallgatók több évtizedes tanítása után kerül kiadásra. Elénk tárja Isten népe történetének évszázadait és a keresztyén gyülekezetek ókori eseményeit a Római Birodalom bukásáig...
Dr. Almási Mihály
Népszerű teológia röviden
Dr. Almási Mihály
A Keresztség
"és továbbment az ő útján örömmel" Apcsel 8:39
E mű tudományos hozzáértéssel és alapossággal megírt munka, amely a témakörébe vágó lényeges irodalom teljes ismeretében született.
Külön érdeme, hogy ismerteti a különböző felekezetek nézeteit is, azok hiteles megnyilvánulásaira támaszkodva.
A szerző bizonyos benne, hogy e mű a bemerítés-keresztség mélyebb sákramentumi megértéséhez fog vezetni.
Dr. Almási Mihály
Az úrvacsora – mint szolgálat –
William R. Estep
Az anabaptisták története
 
Krisztusért járva követségben
Alger Fitch
Mit mond a Biblia a prédikálásról?
Kovács Géza
Karizmák a Biblia világosságában
"A Lelket ne oltsátok ki,a prófétálást ne vessétek meg,de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg,"(1 Thess.5:19-21) A fenti Ige parancsának engedve vette vizsgálat alá a karizmákat Kovács Géza lelkipásztor
Kovács Géza
János apostol látomásai – a jelenések könyvének üzenete
Ez a könyv tiszta és nagy örömre vezet el minket, amely betölti a szívünket, és arra késztet, hogy szent hódolattal csatlakozzunk az angyalok seregének kórusához, akik így énekelnek: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. A Jelenések könyve a Mennybe emel minket, hiszen jórészt a Mennyben történő látomásokról és eseményekről számol be. A Mennyben pedig folyamatosan ujjongó öröm van, és az Isten dicsérete hangzik
Kovács Géza
Isten és a történelem
„A történelem a mindenható, szent Isten ruhája, olyan ruha, amelyet Ő maga tervezett meg és Ő maga készített és készíti el folyamatosan. Az emberiség többsége élő Isten-hit nélkül, vagy hitben látó szemek nélkül csak a ruhát (a történelmi eseményeket) látja. Pedig nyilvánvaló, hogy a ruhánál sokkal fontosabb az, aki megtervezte és elkészítette, illetve folyamatosan készíti és hordozza ezt a ruhát...”
Billy Graham
Hogyan születhetünk újonnan?
Az ember keresi a választ arra, miért nem teljes az élete? Miért követi kudarc reményteljes indulását? Miért tölti el nyomasztó érzés látszólag minden indok nélkül? 
Isten válasza Jézus Krisztus. Benne kínálja fel az embernek a megoldást
Billy Graham
A Szentlélek
Billy Graham
Békesség Istennel
Billy Graham
Közelgő lódobogás
önyvében Graham a Jelenések könyvében szereplő négy ló lovasáról tesz említést és az Ige tükrében tárja elénk az utolsó idők eseményeit. Megemlíti azt is, hogy amíg az emberiség Istenhez fordul és az Ő jelenlétét kívánja az életében, addig Isten az utolsó idők eseményeit időben távolabbra tolja.
Dr. Almási Tibor
Jelenések könyve I
Dr. Almási Tibor
Jelenések könyve II
Az "Érted-e, amit olvasol?" - sorozat része, amely Dr. Almási Tibor baptista teológus, lelkipásztor theológiai munkásságának az egyik legfontosabb írása.
Jó felkészültséggel és helyes érzékkel végezte el a maga elé tűzött feladatot. Mert nem csupán szavakat és mondatszerkezeteket, hanem gondolatokat és üzeneteket kell lefordítani az eredeti nyelvről a fogadó nyelvre. Műve kommentár irodalmunk meggazdagodását szolgálja. 
Dr. Kocsis Elemér
református püspök
Dr. Almási Tibor
Máté evangéliuma I
A szerző arra vállalkozott e művében, hogy a Máté evangéliumának eredeti szövegét mai magyar nyelvre ültesse át.
A fordításhoz fűzött magyarázatai nemcsak a filológiai nehézségek világába engednek betekintést, hanem előmozdítják az evangélium - első hallásra talán idegenül csengő - mondatainak világosabb megértését is.
Dr. Almási Tibor
Máté evangéliuma II
A szerző arra vállalkozott e művében, hogy a Máté evangéliumának eredeti szövegét mai magyar nyelvre ültesse át.
A fordításhoz fűzött magyarázatai nemcsak a filológiai nehézségek világába engednek betekintést, hanem előmozdítják az evangélium - első hallásra talán idegenül csengő - mondatainak világosabb megértését is.
Dr. Almási Tibor
Bibliai kérdések és válaszok
Szebeni Olivér
Beszéd, nyelv és a Biblia
Nálunk baptistáknál a teológiai ismeretek alapja a Szentírás. Minden másnál fontosabb, hogy hívő gondolkodásunk által a Szentírással egyező választ adjunk korunk emberének az élet értelmét kutató kérdéseire. Mi nem a betűt és a papirost találjuk meg a Bibliában, hanem a Szentírás örök szellemét. A Biblia több, mint csupán a lineáris emlékezés láncolata. Van ugyan benne megszakítás nélküli folyamatosság, de elsősorban az üzenete teszi egészen különlegessé, emiatt nélkülözhetetlen egész életünkben. Ha ettől eltérünk, a Bibliát nem fogja semmi sem pótolni nekünk. Nem találunk helyette azonos értékű tanítást egyetlen ideológiában sem. Nem azzal tesz valaki szolgálatot a felvilágosult gondolkodásnak, ha cáfolja a Szentírást, hanem azzal, ha követi. A világtörténelem során akár jeles emberek, akár a legegyszerűbbek vették kezükbe az írást, az egyformán hatott az életükre, kormányozta gondolataikat, és vált bennük csodálatossá, mindenkor aktuálissá és személyessé. A Bibliát a patriarchák és a próféták hitték, az atyáink hitét is az Ige inspirálta, és meggyőződésünk szerint unokáinkban is az írás szavai ébresztenek majd hitet. Isten szava, a Biblia minden korok emberéhez szól.
Don Batten
Kérdések a kezdethez – A teremtés logikája
A Don Batten szerkesztésében megjelent tanulmánykönyv sokoldalúan és a legújabb kutatásokat figyelembe véve foglalkozik az evolúció kontra kreacionizmus megközelítésével. 
”Az evolúció elméletével szemben a csatabárdot a tudományos kreacionizmus ásta ki, amely különösen az utóbbi negyven évben óriási munkát végzett az evolúcióelmélet ellen és a teremtés mellett szóló érvek felsorakoztatásában. Ma már egyre inkább az a helyzet, hogy az evolúcionista-naturalista hit dogmatizmusával szemben egyre elfogadottabbá válik a teremtésnek mint alternatívának az elmélete” – írja a könyv ajánlásában Jeszenszky Ferenc fizikus. 
Kultúránkban még mindig tudománytalannak véli a köztudat a teremtésben való hitet. Ez a könyv alapos ismeretekkel járul hozzá ahhoz, hogy az ideológiailag leterhelt közgondolkodás álbástyáit lassan lebontsuk magunkban és másokban is. A 27. kiadás előtt álló művet most az Evangéliumi Kiadó gondozásában vehetjük magyarul is kézbe.
 
 
Életrajzi:
 
Ursula Koch
Rózsák a hóban
Samuel Lamb
Ébredés a vörös sárkány országában
Füredi Kamilla Gabriella
Egy misszionárius levelei
Szebeni Olivér
Kiszolgáltatottan
Kovács Géza
Életutam
Zimányi József
Tűzoszlopoddal jéghegyek között
 
 
Lelki élet:
 
Linda Dillow
Elégítsd meg szomjas lelkemet!
Linda Dillow
Akinél a szív lecsendesül
Vajon milyen lenne az életünk aggódás nélkül? 
Mi nők sokat aggódunk. Aggódunk gyermekeinkért, családunkért, férjünkért, barátainkért, karrierünkért… és a lista folytatható a végtelenségig. Igen, szeretnénk megelégedettek lenni, és minden aggodalmunkat Istenre bízni, mégsem engedjük el problémáinkat. 
Ha már belefáradtunk a kínzó Bárcsak múlton való kesergésébe, a Miért jelenbeli töprengéseibe és a Mi lesz, ha jövő miatti félelmeibe, és szeretnénk átélni azt a fajta nyugalmat és megelégedést, melyről a Szentírás beszél, akkor az Akinél a szív lecsendesül az a könyv, melyre már régen vártunk. Sok bátorítást meríthetünk belőle, és számos gyakorlati útmutatást találhatunk arra nézve, hogy miként győzedelmeskedhetünk az aggodalmaskodás felett. 
Az Akinél a szív lecsendesül, megtanít Isten kezébe helyezni aggodalmainkat, és átélni azt a megelégedést és nyugalmat, mely az Istenben való teljes bizalom eredménye. 
A könyv végén található tizenkét hetes bibliatanulmányozás segítség abban, hogy az olvasottak személyessé is váljanak. Saját magunk fedezhetjük fel, hogy mit mond a Biblia a valódi megelégedésről, és hogyan válhat ez valóra mindennapi életünkben.
Linda Dillow
Áldások könyve
Bill Hybels
Őszintén Isten előtt
Bruce Wilkinson
Jábéc imádsága
Bruce Wilkinson
A szőlőtő titka
Rick Warren
Isten válaszai az élet nehéz kérdéseire
Rick Warren
Isten életet átformáló ereje
Rick Warren
Céltudatos élet
Billy Graham
Válaszok az élet kérdéseire
Kovács Géza
A mélységből kiáltok
Kovács Géza
Kegyelemből hit által
Cseri Kálmán
Isten kérdez
Mi gyakran teszünk fel Istennek kérdéseket: miért enged meg valamit, meddig tart még egy próba, miért van szenvedés az életünkben stb. Olykor azonban Isten kérdez minket. 

Kérdéseivel egyrészt eszmélteti, figyelmezteti az embert, másrészt pedig keresi, hívja. Isten (és Jézus Krisztus) minden kérdése mögött az Ő mentő szeretete van. Boldog az, aki becsületesen válaszol Neki.
Cseri Kálmán
Újonnan kell születnetek!
Sokunkban megszólalnak ilyen kérdések: Ki vagyok én, mit érek, és kinek vagyok fontos? Mit értem el eddig az életben? 
Mindenki szembetalálja magát egyszer az istenkérdéssel. Van vagy nincs? Ha van: lehet-e Vele találkozni? 
Van-e valami ezen a világon, ami biztos, amiben meg lehet kapaszkodni életünk kritikus pillanataiban és mélypontjain? Vannak-e olyan értékek, amik megmaradnak a halálon túl is? Azzal töltjük-e az életünket, amire azt Isten adta? Mi lesz velünk, ha meghalunk? 
Nem felesleges az, ha egyszer az ilyen kérdésekkel szembenézünk, és megpróbálunk választ adni rájuk a Biblia alapján.
Cseri Kálmán
Uram, hogy lássak!
Cseri Kálmán
Ki a mi Istenünk?
Cseri Kálmán
Pál életútja
Cseri Kálmán
A négyküllős kerék
Cseri Kálmán
A Törvény betöltése…
Cseri Kálmán
Öregen is gyümölcsöző
Cseri Kálmán
Hogyan ad Isten győzelmet?
Cseri Kálmán
Foltozni vagy átöltözni?
Cseri Kálmán
A házasság válságai
Cseri Kálmán
Mit tanít a Biblia a szenvedésről?
Cseri Kálmán
Jósáfát
C. H. Spurgeon
Egy vidám földműves életbevágó tanácsai – Szántó János beszédei
…Higgyétek el, hogy csak lépésenként juthatunk előre az életben. He higgyetek abban, hogy hirtelen gazdagok lehettek. A kapzsiság nem biztos, hogy gyarapítja a vagyont. Jobb haladni lassan, de biztosan, mint gyorsan, de bizonytalanul! A kitartó munka naponkénti eredménye gazdagabbá teszi az embert, mint a ritkán előforduló szerencsés üzlet. A kis halak legtöbbször jóízűek. Ha megelégszel naponta egy vékony fonállal, egy év alatt vastag köteled lesz. Ha egyik tégla a másikat követi, hamar felépül a házad. Aki járni tanul, előbb mászni szokott és fussunk előbb, mielőtt kocsira ülünk. Az elhamarkodottság saját lábába botlik. Gyors hegymászók egy pillanat alatt a mélységbe zuhannak…
 
 
Gyermekirodalom:
 
 
Lámpás az úton – Áhítatok minden napra- gyermekeknek
 
A Tenger Kincse – Kalandos kincskereső mese gyermekeknek keresztény üzenettel
Paul White
A buyufa alatt
Dr. Paul White
Dzsungeldoktor az oroszlánok csapásán
Patricia M. St. John
Nyomok a hóban
Patricia M. St. John
A vadon titka
Heidi Ulrich
Öreg Jim titka
Christian Keller
Aski egy indiánfiú története
Farkas Jánosné Zsóka néni
Fehérke
H. L. Taylor
Kis Zarándok vándorútja
A. J.
Fiatalokról szóló történetek a Bibliából
Kenneth N. Taylor
Az első képes Bibliám
Fekete István
Karácsony éjjel
 
Új Testamentum Képes Biblia
Mary E. Erickson
Milyen Isten?
Josh McDowell
Az apai kapcsolat
Josh McDowell & Kevin Johnson
Kérdezz bátran – Istenről, hitről, vallásról, Bibliáról…
Széchey Rita
Boldog Karácsonyt, Rózmari!
Cs. Szabó Sándor
József köpönyegében – hittanoktatás és drámapedagógia
 
Rólatok, értetek, nektek – Tizenéveseknek (Összeállította: Dr. Gusztos Erzsébet orvos)
Bill Perkins
Csőbe húzott férfiak
Miklya Zsolt
Marci Kandúr hazatér
 
Fényesszemű manó története
Miklya Luzsányi Mónika
Titkoskönyv
Fésűs Éva
A csodálatos nyúlcipő
Fésűs Éva
Az ezüst hegedű
Max Lucado
Értékes vagy
Max Lucado
Különleges ajándék
 
 
Gyülekezeti élet:
 
John Stott
Az élő gyülekezet
Rick Warren
Céltudatos gyülekezet
Kovács Géza
Üzenet a Gyülekezeteknek
 
 
Áhítatok:
 
C. H. Spurgeon
1500 bölcs gondolat
C. H. Spurgeon minden, a kötetünkbe felvett gondolata mélyen a Szentírásban gyökerező és így szinte reflektorfénybe állítja a szellemi-lelki – sokszor rejtett – isteni igazságokat. A szerzőre jellemző az Istentől kapott, finom, tiszteletteljes humor, amely még érthetőbbé teszi a gondolatait. 
Ha Isten akarata a mim akaratunk, Isten meghagyja akaratunkat. 
A nagysághoz vezető út: akarj igen kicsiny maradni. 
Jobb a szívben tartani a Bibliát, mint a könyvespolcon. 
Hagyd a holnap dolgát holnapra – a mi Istenünk holnap is Isten. 
Aki a jámborság aranyát meg akarja találni, az keresse már korán reggel – Istent. 
Természetesen sok hibám van, ha benned kevés a szeretet.
C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza
C.H. Spurgeon Elvégeztetett! 
C. H. Spurgeon Jézusnak a kereszten elhangzott hét szaváról szóló eme prédikációit több mint negyven éves igehirdetői tevékenysége folyamán különböző alkalmakon tartotta (1851-1892), és már életében megjelentek, 1900 más prédikációja mellett. 
Ismét egy valódi Spurgeon mű van előttünk: Krisztus iránti szenvedélyes szeretettel, szemléletesen, szívet sürgetően, szüntelenül a hallgató akaratához fordulva, és mégi mindent Isten kegyelmétől várva.
Oswald Chambers
Krisztus mindenekfelett
 
Drágagyöngyök a Bibliából
William MacDonald
Ösvényem világossága
 
Közelebb Hozzád!
 
Napról napra végig az Ószövetségen
 
Napról napra végig az Újszövetségen
 
Napról napra együtt bibliai személyekkel
 
 
 
Baptista Hitvallás
 
Házi áldás
Gerzsenyi Sándor
Bibliai fejtörő
 
 
Verseskönyvek:
 
Balog Miklós
Kévéim (CD-vel)
 
Mustármagok
 
 
Zene:
Gyülekezeti harmóniumjáték I
 
Gyülekezeti orgonajáték II
 
Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv – papírkötés
 
Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv – keménykötés
 
Énekeljünk az Úrnak
 
Evangéliumi Vegyeskarok
 
Bárány Dicsérete
 
Megváltóm él! – Temetési énekek
 
 
Bibliák:
Újfordítású Biblia – kicsi
 
Újfordítású Biblia – nagy
 
Újfordítású Magyarázatos Biblia
 
Károli féle Családi Biblia – nagy
 
Károli féle Családi Biblia – kicsi
 
Standard Biblia
 
Standard Biblia – papírkötésű
Történelmi:
 
Baptista Levéltár
Bethlen Gábor és a baptisták – Alvinci kéziratok 1623–1644
Baptista Levéltár
Baptisták az első világháborúban
Zágoni Jenő
Válogatott írások – Honismeret, egyháztörténet, életrajzok
Zágoni Jenő
Válogatott írások – Szentkatolnai Bálint Gábor
 
 
CD-k, DVD-k:
 
Baptista Központi Énekkar
„Angyalszó zeng az éjen át” CD
Baptista Központi Énekkar
Hűséged végtelen CD
Baptista Központi Énekkar
Dicsérő ének CD
Baptista Központi Énekkar
MABAVIT énekek CD
Pesterzsébeti Baptista Ének- és Zenekar
Héthalmi est – Maradj velem! CD
Pesterzsébeti Baptista Ének- és Zenekar
Héthalmi est – Maradj velem! DVD
Pesterzsébeti Baptista Énekkar
Jó Pásztor, Jézus… CD
Pesterzsébeti Baptista Énekkar
Emlékezz vissza az útra! CD
Beharka Pál
Százszínű Orgonahang CD
 
Százszínű Orgonahang KAZETTA
Pátkai Imre
Rólad zeng énekem CD
Újpesti Baptista Harangzenekar
Hívogató harangszó CD
Joy Gospel
Biztos a cél CD
 
A buyufa alatt CD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Baptista Könyvesbolt E-mail   Kezdőoldal Kedvencek közé powered by